Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Povrch, podnebie

 Podnebie

Územie Slovenska patrí do severného mierneho klimatického pásma s pravidelným striedaním 4 ročných období. Najteplejším mesiacom je júl, najchladnejším mesiacom január.

Aktuálne počasie: www.shmu.sk/sk/?page=1

Povrch

Asi  2/3 územia Slovenska zaberajú Karpaty (Západné a Východné Karpaty), ktoré sú súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy  a 1/3 územia tvoria nížiny patriace do Panónskej panvy. Povrch Slovenska je značne členitý - nížiny, členité pohoria, malebné kotliny - a stúpa z juhu krajiny na sever.

Nížiny: Podunajská (JZ Slovenska, medzi Dunajom, Malými Karpatami a ostatnými pohoriami Západných Karpát), Záhorská (JZ Slovenska, medzi Malými Karpatami a Moravou), Východoslovenská (na východe krajiny)

Pohoria: nízke (300 - 800 m n.m.), stredné (800 - 1500 m n.m.), vysoké (nad 1500 m n.m.)

 

 

Najvýznamnejšie vysoké pohoria: 

          Tatry - ležia na hranici s Poľskom, členia sa na Západné, Vysoké a Belianske Tatry. Vysoké Tatry sa často označujú ako najmenšie veľhory sveta (260 km2 na Slovensku, 81 km2 v Poľsku), hlavný hrebeň je dlhý ca. 26 km. V porovnaní s Alpami nemajú ľadovce. Najvyšší vrch Gerlachovský štít má výšku 2.655 m.n.m., 25 štítov s nadmorskou výškou vyššou ako 2.500 m n.m., Obrovský vodopád v nadmorskej výške 1.330 m vysoký 20 m, ľadovcové jazerá - plesá. Symbolom Tatier je aj kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) a svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostius).

          Rupicapra rupicapra - Jahňaci štít  Marmot young1

          Nízke Tatry - 2. najnavštevovanejšie pohorie po Vysokých Tatrách, leží približne v strede Slovenska, najvyššie končiare Ďumbier 2.043 m, Chopok 2.024 m, Dereše 2.004 m, 5 sprístupnených jaskýň.

 Low Tatras - blue trailRed Deer Stag   

          Oravské Beskydy  - 3. najvyššie pohorie Slovenska, nachádza sa na severnej Orave pri hraniciach s Poľskom. Najvyšší vrch je Babia hora (1.725 m)

Babia góra

          Veľká Fatra - na strednom Slovensku, najvyšší vrch Ostredok 1.592 m, najnavštevovanejším miestom je Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, zapísaná v zozname svetového kultúreneho dedičstva UNESCO od r. 1993, ďalej sa tu nachádza Harmanecká jaskyňa, Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina - najmasovejší výskyt tisu obyčajného v rámci strednej Európy.

Veľká Fatra (SVK) - OstráVlkolínec

 

          Malá Fatra - na SZ Slovenska, najvyšší vrch Malý Kriváň 1.709 m, najnavštevovanejšia je Vrátna dolina, v Malej Fatre sa  nachádzajú viaceré vodopády - najznámejší Šútovský vodopád.

 RozsutecSutovsky vodopad

 

        Chočské vrchy - pohorie dlhé len 24 km, široké 4 - max. 8km  sa rozprestiera na rozhraní okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín. Najvyšší vrch Veľký Choč (1.611 m)

Góry Choczańskie T 34

 Národné parky:

 

Názov Plocha v ha % plochy SR
Tatranský národný park 73 800 1,51
Nízke Tatry 72 842 1,49
Veľká Fatra 40 371 0,82
Slovenský kras 34 611 0,71
Poloniny 29 805 0,61
Malá Fatra 22 630 0,46
Muránska planina 20 318 0,41
Slovenský raj 19 763 0,40
Pieninský národný park   3 750 0,08

 

Okrem národných parkov má Slovensko 14 chránených krajinných oblastí.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode