Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Obyvateľstvo

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia:

Muži     2.627.772 (48,7 %)

Ženy     2.769.264 (51,3 %)    (stav k 21.5.2011 - sčítanie obyvateľstva 2011 - zdroj ŠÚ SR)

 
Národnostné zloženie:

národnosť slovenská (80,7 %),

maďarská (8,5 %),

rómska (2 %),

česká, moravská (0,7 %),

rusínska (0,6 %)

ukrajinská (0,1 %)

nemecká (0,1 %)

poľská (0,1 %)

ostatné (0,2 %)

neudaná  (7 %)    (stav k 21.5.2011 - sčítanie obyvateľstva 2011 - zdroj ŠÚ SR)

 

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:

veriaci (76 %) z toho: rímskokatolícka cirkev (62 %),

                                   evanjelická cirkev a.v. (5,9 %),

                                   gréckokatolícka cirkev (3,8 %),

                                   reformovaná kresťanská cirkev (1,8 %),

                                   pravoslávna cirkev (0,9 %)

                                   menšie cirkvi (1,1 %),

                                   iné (0,5 %),

nezistené (10,6 %),

bez vyznania (13,4 %)    (stav k 21.5.2011 - sčítanie obyvateľstva 2011 - zdroj ŠÚ SR)

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode