Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Vedeli ste, že...

... možno aj Váš počítač chráni antivírový software NOD32 alebo iný produkt od slovenskej firmy ESET? Produkty firmy ESET chránia 90.000.000 užívateľov na celom svete....

... možno aj mince, ktoré používate alebo ste používali, boli vyrazené na Slovensku? Kremnická mincovňa razí mince nielen pre Slovensko, ale aj pre zahraničie.....Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov vo svete. Založil ju uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou  17.11.1328 a odvtedy nepretržite pracuje.

... LIBETHENIT - chemicky hydroxofosforečňan meďnatý Cu2(PO4)(OH) - minerál kryštalizujúci v rombickej sústave - bol prvýkrát objavený a popísaný v Ľubietovej (nemecký názov obce: Libethen, obec leží na strednom Slovensku, 20 km od Banskej Bystrice) - minerál takto pomenoval v roku 1823 nemecký mineralológ Johann Friedrich August Breithaupt...

  Shanghai Park Hotel 2007... Park Hotel Shanghai, ktorý bol do r. 1952 najvyššou budovou v Ázii a do r. 1983 najvyššou budovou v Šanghaji, ale aj veľa ďalších budov v Šanghaji naprojektoval architekt Ladislav Hudec, ktorý sa narodil v Banskej Bystrici...

 

Hotel Sacher Vienna Sept 2006 002... Hotel Sacher vo Viedni založil a jednu z najznámejších kulinárskych špecialít Viedne Sacherovu tortu vymyslel Eduard Sacher, ktorý sa narodil v r. 1843 v obci Želiezovce, dnes okres Levice,  SR...

...Karol Ľudovít Libay (Karl Ludwig Libay), ktorého nádherné kresby z Egypta ( Ägypten - Reisebilder aus dem Orient) boli za svoju presnosť a vernosť ocenené aj Humboldtovou cenou sa narodil v Banskej Bystrici.....(www.webumenia.sk/cedvuweb/image/SVK_SNG.G_113.jpeg?id=SVK:SNG.G_113 ;

www.antiquariateigl.de/wp-content/uploads/2011/07/libay_bb.jpg ; www.antiquariateigl.de/wp-content/uploads/2011/07/libay_f.jpg )

 

Oltár Levoča 01 ... najvyšší gotický krídlový oltár na svete, 18,62 m vysoký, sa nachádza na Slovensku? Viď Gotika - Majster Pavol z Levoče

 

.... prototyp lietajúceho auta Aeromobil 3.0 predstavila na technologickej konferencii Pioneers Festival v októbri 2014 slovenská spoločnosť AeroMobil   www.youtube.com/watch?v=eaqLfFBzBoA ; obrázok zdroj: AeroMobil


 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode