Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Jaskyne

   Ochtina Aragonite Cave 51

Na Slovensku sa nachádza vyše 6200 jaskýň, vrátane kratších jaskýň previsového charakteru.

44 z nich je vyhlásených za národné prírodné pamiatky, 15 jaskýň je sprístupnených verejnosti, z toho 6 sa nachádza na zozname Svetového dedičstva UNESCO.

Jaskyne Slovenského krasu a krasovej oblasti  Aggtelek boli zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO na základe bilaterálneho nominačného slovensko-maďarského projektu v roku 1995, ktorý bol odsúhlasený Výborom pre svetové dedičstvo v dňoch 4. – 9. 12. 1995 v Berlíne. V roku 2000 bol tento projekt rozšírený o Dobšinskú ľadovú jaskyňu a schválený na zasadnutí Výboru pre svetové dedičstvo v Cairns v dňoch 27. 11. - 2. 12. 2000.

 

  
Zobraziť Jaskyne na väčšej mape

 

Názov Obrázok Kraj Okres Pohorie

UNES-

CO

Belianska

jaskyňa

Bielanska jeskyne vnitrek Prešovský Poprad

Belianske

Tatry

 

Bystrianska

jaskyňa

Jaskyne v Banskobystrickom kraji

Bystra Cave 5

Bansko-

bystrický

Brezno

Nízke

Tatry

 

Demänovská

jaskyňa

slobody

Žilinský

Liptovský

Mikuláš

Nízke

Tatry

 

Demänovská

ľadová

jaskyňa

Demanova Ice Cave 21 Žilinský

Liptovský

Mikuláš

Nízke

Tatry

 

Dobšinská

ľadová

jaskyňa

Dobšinská Ice Cave010 Košický    Rožňava

Slovenský

raj

A
Domica Domica Cave 24 Košický    Rožňava

Slovenský

kras

A
Driny Driny cave interior 12 Trnavský        Trnava Malé Karpaty  

Gombasecká

jaskyňa

Jaskinia Gombasecka 2 Košický Rožňava

Slovenský

kras

A

Harmanecká

jaskyňa

Jaskyne v Banskobystrickom kraji

Harmanecka cave 2

Bansko-

bystrický

Banská

Bystrica

Veľká

Fatra

 

Jasovská

jaskyňa

JasovskaJaskyna2 Košický Košice

Slovenský

kras

A

Ochtinská

aragonitová

jaskyňa

Ochtina Aragonite Cave 38 Košický Rožňava

Slovenské

Rudohorie

A

Važecká

jaskyňa

Važecká jaskyňa 7 Žilinský

Liptovský

Mikuláš

Nízke

Tatry

 

 

Ďalšie 3 jaskyne sprístupnené verejnosti sú fyzicky náročnejšie:

Krásnohorská jaskyňa - zapísaná na zozname Svetového dedičstva UNESCO v Košickom kraji

Jaskyňa mŕtvych netopierov - jediná vysokohorská jaskyňa na Slovensku - v Banskobystrickom kraji - Jaskyne v Banskobystrickom kraji

Jaskyňa Zlá diera alebo Lipovecká jaskyňa - v Prešovskom kraji

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode