Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Jaskyne v Banskobystrickom kraji

 

Bystrianska jaskyňa

Bystra Cave 3

Bystrianska jaskyňa sa nachádza na južnej strane Nízkych Tatier v obci Bystrá, okres Brezno. Je to neďaleko známych rekreačných stredísk Tále a Mýto pod Ďumbierom. Od Banskej Bystrice je vzdialená len 40 km.

Jaskyňa vznikla v tmavosivých vápencoch a dolomitoch stredného triasu erozívnou a korozívnou činnosťou ponorného vodného toku Bystrianky. V jaskyni sú zastúpené všetky základné tvary sintrovej výzdoby. Najviac kvapľových útvarov v podobe  stalagmitov, stalagtitov a záclonovitých  závesov (baldachýnov) sa vytvorilo v Klenotnici. Všetky sú žlto-biele s vysokým leskom. Zaujímavé sú zvonivé stalaktity, inde vynikajú nástenné vodopády a pod nimi sintrové jazierka.  Pod priepasťou Peklo sa miestami nachádza aragonit.

 

Mimo prehliadkovej trasy sa nachádza Spodná sieň, ktorá sa od r. 1971 využíva na speleoterapiu pre deti i dospelých. Základným postupom v speleoterapii je pobyt v jaskyni spojený s aktivitami zvyšujúcimi účinok vdychovaného aerosólu. Dĺžka pobytu v jaskyni je 2 hodiny denne po dobu 14 dní.

Prístup k jaskyni: veľmi pohodlný, vchod do jaskyne sa nachádza asi 120 m od parkoviska s minimálnym prevýšením

Prehliadkový okruh: dlhý 580 m a takmer bez prevýšenia, len 26 schodov, jaskyňa je prístupná aj pre imobilných návštevníkov. Počas prehliadky možno vidieť 3 priepasti a jaskyňa zaujme aj rôznorodosťou priestorov na prehliadkovom okruhu

Dĺžka prehliadky: 45 minút

Teplota v jaskyni: 5,7 - 6,7 °C

 

Harmanecká jaskyňa

Harmanecka cave 2

Harmanecká jaskyňa sa nachádza v obci Dolný Harmanec, okres Banská Bystrica. Od Banskej Bystrice je vzdialená len 12 km.

Jaskyňa je známa bohatým výskytom bieleho sintra. Upútajú rozsiahle siene a dómy (Dóm pagod, Vysoký dóm, Bludný dóm), mohutné pagodovité stalagmity, nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi i sintrové jazierka so vzácnymi jaskynnými perlami. Vo Veľkom dóme sú 2 pagody vysoké 12 m s priemerom 3 m.

Jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku.

Prístup k jaskyni: prístup z parkoviska po serpentínovom chodníku dlhom asi 1420 m s prevýšením 260 m - výstup trvá asi 40 minút.

Prehliadkový okruh: dlhý 1020 m

Dĺžka prehliadky: 60 minút

Teplota v jaskyni: 5,8 - 6,4 °C

 

Jaskyňa mŕtvych netopierov

Jaskyňa sa nachádza v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokorskom krase. Vchod do jaskyne je  v nadmorskej výške 1520 m n.m. Jaskyňa dostala názov podľa nálezov netopierích kostičiek, nachádzajúcich sa takmer všade. Ich vek sa odhaduje na 6000 rokov.

Je to členitá jaskyňa, doposiaľ je známych 14 poschodí a dve paralelné vetvy. Objem najväčšieho priestou - Bystrického dómu na 7. poschodí a v hĺbke 180 m dosahuje 52.500 m3.

Medzi zaujímavosti jaskyne patria tiež vulkanické horniny kriedového veku s obsahom achátov bileoružového odtieňa.

Na návštevu jaskyne treba mať veľmi dobrú fyzickú kondičku. Už samotný prístup k jaskyni podľa toho, z ktorého smeru prichádzate, je túrou.

Pri vstupe do jaskyne dostanete jaskyniarsky odev a karbidku, ktorou si svietite.  Prekonávate veľké výškové rozdiely, šplháte sa po lanových rebríkoch alebo lanách nad priepasťami, leziete cez komíny. S tým je potrebné počítať.

Návštevu jaskyne je potrebné vopred telefonicky nahlásiť.

Prístup k jaskyni: existujú viaceré možnosti - ak idete pešo z Trangošky - ca 2 km s výškovým rozdielom 400 m, trvá ca. 1 hod. , alebo zo Srdiečka lanovkou na Kosodrevinu alebo až na vrcholovú stanicu Chopok a odtiaľ na horskú chatu M.R. Štefánika.  Od chaty je to ca 30 minút.

Prehliadkový okruh: sú 3 prehliadkové trasy A, B, C - trasa A vedie časťou, kde je najviac výzdoby a je menej fyzicky náročná, na trasách B a C treba prekonávať veľké výškové rozdiely cez komíny, pomocou lanových rebríkov, lán

Dĺžka prehliadky: A=1,2 hod., B=2 hod., C=2,5 hod.

Teplota v jaskyni: 1-3,5 °C

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode