Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Banskobystrický kraj

7 divov Banskobystrického kraja

 

Zobraziť 7 divov Banskobystrickeho kraja na väčšej mape

 
1. Pustý hrad - ruina hradu

Zvolen, Pustý hrad, enirpordego (deekstere)

Prvá historická zmienka o hrade sa nachádza v tzv. Gesta Hungarorum - v kronike neznámeho kráľovského notára, známeho pod označením Anonymous, ktorá vznikla okolo roku 1200. 7,6 ha veľký areál bol osídlený už v dobe bronzovej, v časoch Uhorského kráľovstva bol istý čas centrom Zvolenského komitátu. Pôvodne objekt tvorili 2 hrady - Horný a Dolný. Najstaršou stavbou hradného komplexu je obytná veža z 1/2 12.st. V 13.st. sa vybudovalo veľké opevnenie - refúgium, ďalšia stavebná etapa pokračovala v gotickom slohu koncom 13. a začiatkom 14.st. V súčasnosti tu prebieha archeologický výskum. 

 
2. Hronský Beňadik - kláštor

Hronsky Benadik

Bývalé benediktínske opátstvo. Kláštor sv. Beňadika sa spomína už v r. 1075. V r. 1530 sa prestaval na protitureckú pevnosť v nárožnými delovými baštami. V tom čase patril do Ostrihomského arcibiskupstva. V 18.st. sa pevnosť prestavala pre potreby arcibiskupstva a z toho obdobia pochádza aj dnešné barokové krídlo. Kláštorný kostol patrí k najpozoruhodnejším gotickým stavbám na Slovensku. Vychádza z umenia Parlérovcov v Norimbergu i v Prahe ako aj z kamenosochárskych diel viedenskej huty pri Dome sv. Štefana. Text - Hronský Beňadik Foto - Impresie Hronský Beňadik

 
3. Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

Mesto zapísané od r. 1993 do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Popis viď Banská Štiavnica. Foto - Impresie Banská Štiavnica

 
4. Čiernohronská železnička

Lesná úzkokoľajná železnička s rozchodom 760 mm začala premávať v r. 1909 (má viac ako 100 rokov) a slúžila na prepravu dreva. Kedysi bola rozvetvená, jej trate viedli údoliami Čierneho Hronu. Dnes existuje len vďaka nadšencom a slúži turistom. V súčasnosti premáva denne v letnej turistickej sezóne od 1.5.-15.9. na zrekonštrovanej trati Chvatimech - Čierny Balog a do Vydrovskej doliny (spolu 14 km). Okrem pravidelného cestovného poriadku je možné si pre skupiny nad 20 osôb objednať aj mimoriadny vlak. Vozový park má parné lokomotívy, motorové lokomotívy, hostorický vozeň. Železnička je zapísaná do zoznamu štátnych kultúrnych pamiatok.   Obrazky -www.chz.sk/foto.htm

 

5. Špania dolina

Spania Dolina (Herrengrund)Spania Dolina (Herrengrund)

  Malebná horská obec s bohatou baníckou tradíciou, známa aj tradíciou výroby paličkovaných čipiek. Viď popis Špania Dolina , Foto - Impresie - Špania Dolina

 

6. Mincovňa v Kremnici

Mincovňa v KremniciMincovňa v Kremnici

 Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov vo svete. Založil ju uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou  17.11.1328 a odvtedy nepretržite pracuje. Vyrába nielen mince, ale i medaily, plakety, odznaky, služobné označenia, kravatové spony, kľúčenky, insígnie s reťazou, štítky a vizitky. Medzi používané materiály pri výrobe ich produktov patrí zlato, striebro, tombak, meď a hliník, v rôznych povrchových vyhotoveniach, tvaroch a veľkostiach. Mincovňu je možné navštíviť - prehliadka je rozdelená do dvoch častí - stará a nová raziareň. V starej raziarni sa nachádzajú aj viac ako 100-ročné stroje značky Vulkan, ktoré ešte doteraz pracujú. Viď popis Kremnica, Foto - Impresie Kremnica

 

 
7. Drevený artikulárny kostol v Hronseku

Drevený artikulárny kostol v Hronseku

 Drevený artikulárny kostol v Hronseku je zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO od r. 2008. Bližší popis - Drevený artikulárny kostol Hronsek  , Foto - viď Impresie - Drevený artikulárny kostol v Hronseku + kaštieľ


 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode