Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Okolie Banskej Štiavnice

Banské múzeum v prírode

Nachádza sa ca 1 km od centra mesta Banská Štiavnica na ceste smerom na Levice. Leží v údolí pod tajchom Klinger.

Múzeum má 2 expozície - povrchovú a podzemnú. Ako vo všetkých baniach, aj tu Vám požičajú  prilbu, plášť a lampu a môžete prejsť pod zemou 1200 metrov v autentickom prostredí bane. V najhlbšom mieste trasa vedie viac ako 45 m pod povrchom.  V podzemnej expozícii sa zoznámite s banskou technikou, spôsobom dopravy, odvodňovania , osvetľovania od počiatkov baníctva až po súčasnosť.  Asi najvzácnejším exponátom v povrchovej expozícii je Vodnostĺpcový ťažný stroj, ktorý bol vyrobený v továrni Karola Kachelmanna vo Vyhniach. Tento stroj začal pracovať už v r. 1884 v Hodruši a používal sa 76 rokov. Je to posledný existujúci  vodnostĺpcový stroj. Okrem toho si môžete pozrieť viaceré strojovne, kováčsku dielňu, rôzne druhy lokomotív a pod.

 

Kaštieľ vo Svätom Antone

Svaty anton

Tento barokovo-klasicistický kaštieľ  je spojený s menami dvoch významných rodov – Koháryovcov a Coburgovcov. Koháryovci boli uhorský šľachtický rod so sídlom v Čabradi, ktorý sa preslávil svojimi zásluhami v protitureckých bojoch.  Andrej Jozef Koháry bojoval vo vojsku  Eugena Savojského, bol hontianskym županom a generálom cisárskych vojsk. V r. 1740 uzavrel zmluvu s Johannom Enzenhoferom, viedenským staviteľom, na prestavbu pôvodne dvojkrídlového kaštieľa na veľké sídlo. Podobný kaštieľ mu postavil tento  staviteľ aj v Ebenthale v Dolnom Rakúsku. V kaštieli žil počas svojho exilu až do r. 1945 aj bulharský cár Ferdinand I. Coburg. Kaštieľ je zaujímavý svojou históriou, ale aj viacerými miestnosťami – napr. Zlatý salónik – kde je pozlátený nábytok od francúzskeho  majstra Georga Jacoba z lipového dreva zláteného 24-karátovým zlatom. Hodvábne čalúnenie bolo ručne vypracované v manufaktúre Phillipa de la Salle. Nábytkový komplex bol svadobným darom Márie Terézie svojej dcére Márii Antoinette. Návštevníkov upúta aj empírový nábytok v hlavnej sále, či čínsky salón alebo zrkadlový salón. Hodnotná je aj Kaplnka s iluzívnymi maľbami a oltárom od Antona Schmidta. Poľovnícka expozícia v kaštieli je jedinou špecializovanou expozíciou tohto druhu na Slovensku. Areál kaštieľa dotvára nádherný park.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode