Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Špania Dolina

    Špania Dolina Špania Dolina - kneplované čipky

Špania Dolina – malá obec  ca. 11 km od Banskej Bystrice leží  v malebnom horskom prostredí  na rozmedzí  Nízkych Tatier a Veľkej Fatry.  Obec, v ktorej sa kedysi  menilo železo na meď.  Neveríte? Možno aj vo Vašom meste v múzeu sa nachádzajú poháre, dózy, nádoby s nápisom - s gravírovanou riekankou – napr. „železom bol som, meďou stal som sa, zlato ma kryje“....

Príklad pohára zo Španej doliny www.mineral.at/herbild/neukl.jpg

Obec, z ktorej meď a paličkované čipky sa dostávali do celého sveta.

Historické udalosti:

Nemecké banské múzeum Bochum robí výskumy prehistorického využívania surovín  na Slovensku, a teda  i na Španej Doline. V súčasnej dobe je vďaka  moderným metódam výskumu (napr. geoelektrikou) možný intenzívny výskum.  Ako píše banské múzeum Bochum, Špania Dolina je doteraz jediné miesto, kde je dokázané prehistorické získavanie rudy.  Ako ďalej píše múzeum v Bochume, príklad  Španej Doliny dáva nádej,  že ešte neboli zničené všetky stopy  prehistorického baníctva.

Veľké nálezy eneolitických kameňomlatov svedčia o tom, že medená ruda sa tu intenzívne dolovala už v tomto období. Nálezy medených artefaktov z obdobia 2350 – 1200 r.  pred n. l. svedčia o pôvode medi z karpatskej oblasti. Niektoré zdroje uvádzajú, že prvé bane v tejto lokalite boli otvorené v r. 1006.

Nielen Špania Dolina, ale aj ďalšie lokality – Staré Hory, Richtárová, Piesky – sú vlastne dôvodom prívlastku banská pre mesto Banská Bystrica.

Keď sa povrchové náleziská vyčerpali, prešlo sa do útrob zeme.  Významný prínos pre baníctvo znamenalo založenie Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti.  Zaviedli sa progresívne metódy hlbinnej ťažby – budovanie banských šácht s ťažnými strojmi poháňanými vodou. Do celého sveta sa vyvážali medené ingoty s puncom Neusohl. Od 15. do 17.st. sa špaňodolinská meď  stala významným artiklom na svetových trhoch.  V 16.st. sa vybudoval  aj fantastický špaňodolinský vodovod, ktorý privádzal vodu spod Prašivej  v Nízkych Tatrách. Od zániku Fuggerovskej spoločnosti v r. 1546 dobývanie  medi zabezpečovala Banskobystrická Banská Komora. V 17.st. sa začali využívať cementačné vody a tak sa „železo menilo na meď“.  Koncom 18.st. a začiatkom 19.st. ťažba medi poklesla aj z dôvodu zahraničnej konkurencie.  Bane bolo definitívne zatvorené v r. 1888.

Oplatí sa vidieť:

Špania Dolina je malebná obec, ktorá sa snaží zachovať si svoj pôvodný ráz. Je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu. Pri prechádzke obcou môžete vidieť typické banícke domčeky.  Náučný banícky chodník  v prírode Vás prevedie miestami, kde sa kedysi  ťažila meď. O ťažbe medi, premeny železa na meď ako aj o najnovších výskumoch sa podrobne dozviete v Múzeu medi, ktoré spravuje Banícke bratstvo Herrengrund.

Z budovy, kde bola Klopačka, sa už dnes neozýva klopanie, aby zvolávalo baníkov do práce. Je z nej penzión, kde si môžete dať chutné jedlo.

Dominantou obce je kostolík Premenenia Pána z 13.st. Vedie k nemu kryté schodisko  so 162 schodmi a areál kostolíka je takou malou pevnosťou – aj s baštou zo 17.st.

Špania Dolina sa preslávila aj svojimi typickými paličkovanými čipkami. Túto tradíciu si zachováva dodnes a odovzdáva svoje vedomosti a zručnosti z generácie na generáciu. Paličkované čipky si môžete pozrieť aj kúpiť v malom múzeu v Klopačke.

Je to aktívna obec, ktorá má nejaké podujatie každý mesiac, napr. v lete kurzy paličkovanej čipky, na jeseň Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium Jozefa Langera.

Chceli by ste vedieť viac? Jednoducho príďte.

Obrázky viď Impresie - Špania Dolina

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode