Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Kostolíky s nástennými maľbami

Milovníci umenia si môžu v okolí Banskej Bystrice pozrieť viacero kostolov s nástennými maľbami.

Poniky - Kostol Sv. FrantiŠka Serafínskeho

PonikyPoniky

14 km od Banskej Bystrice v obci Poniky sa nachádza gotický rímsko-katolícky kostol sv. Františka Serafínskeho, ktorý má asi najúplnejšie reštaurované stredoveké nástenné maľby na Slovensku.

Najstaršie maľby pochádzajú z r. 1378 (napr. Svätý Juraj Drakobijca), súbor obrazov na stenách a klenbe svätyne z r. 1415, Legenda o svätom Ladislavovi z konca 15.st.

Maľby sú robené technikou fresco-secco, predpokladá sa taliansky vplyv Speculum humanae Salvationis – iluminované rukopisy, ako aj vplyv českých knižných malieb z obdobia panovania Václava IV.

Na maľbách možno nájsť aj zobrazenia donátorov ako aj nápisové pásky.

V interiéri sa nachádza aj gotická kamenná krstiteľnica. Z oltára pochádzajú dva z najstarších tabuľových obrazov z územia Uhorska – Prorok Jeremiáš a Kráľ Dávid – dnes sú v zbierke mestského múzea v Banskej Bystrici. Krídlový oltár bol vyrobený asi okolo r. 1512.

Zaujímavá v interiéri je aj rodová lavica.

V exteriéri sa nachádzajú na fasáde slnečné hodiny, drevená zvonica je umiestnená pri kostole.

Kostol je dnes súčasťou filiálneho kláštora kapucínov a určite sa oplatí ho vidieť.

V roku 2000 ho navštívil Princ Charles.

Foto viď Impresie Poniky

 

ČERÍN - Kostol sv. Martina biskupa

Čerín Čerín

Ranogotický kostol sv. Martina biskupa v Čeríne, ca. 15 km od Banskej Bystrice, bol postavený v roku 1315 Pavlom z Krtíša na starej obchodnej ceste zo Zvolena do Ľupče podľa vzoru stavieb chrámov v banských mestách. Stojí na vŕšku a je chránený vysokým múrom. Kostol nemá vežu.

Vedľa kostola stojí stará, vysoká dubová zvonica postavená v r. 1828, jediná tohto štýlu. V nej visí zvon vážiaci 1,3 tony.

Kostol sv. Martina je bohatý svojou maliarskou umeleckou výzdobou. Bol vymaľovaný maľbou, ktorú v čase reformácie zabielili. Fresky ostali skryté až do roku 1930.

Veľkú a nákladnú renováciu robila pamiatková správa v r. 1970. Pozoruhodné a veľmi hodnotné nástenné maľby su národnou kultúrnou pamiatkou. Maľby sú osobité tým, že vytvárajú samostatnú maliarsku školu – hovorí sa o dielni „čerínskeho majstra“ s výraznými znakmi severotalianskeho maliarstva.

Maľby v kostole pochádzajú z 3 období :

  • najstaršia vrstva malieb je vyhotovená pravdepodobne po dostavbe kostola okolo r. 1320 – sú to maľby na triumfálnom oblúku
  • 2. obdobie -  maľby z r. 1410-1420 – maľby v presbytériu
  • 3. obdobie – viacero obrazov na triumfálnom oblúku a na priľahlých častiach lode - vyobrazenia svätých

Svätyňa má krížovú klenbu a osvetľuje ju jedno jednoduché okno s lomeným oblúkom. Zaujímavý je renesančný drevený strop a renesančné stallá.  Hlavný oltár je barokový. Pôvodný oltár z r. 1483 bol gotický – dnes sa ale nachádza v Národnej galérii na Budínskom hrade.

Historicky cenné sú popri maľbách aj gotické kruhové okná na priečelí, gotický portál, gotická kamenná krstiteľnica zo 14.st. Organový chór pochádza z 2. pol. 18.st. – baroko, ale kostol nemá organ.

Foto viď Impresie Čerín

 

Zolná - Kostol sv. Matúša

ZolnáZolná

21 km od Banskej Bystrice, v obci Zolná, sa nachádza ranogotický kostol sv. Matúša. Fascinujúca je jeho slohová nejednoznačnosť ako aj jedinečné nástenné maľby. Možno tu vidieť románske úzke okná, ale aj neskorogotickú rebrovú klenbu v presbytériu a gotické okno na južnej stene lode. Kostol bol postavený pravdepodobne okolo r. 1280. Bol zasvätený najskôr sv. Štefanovi prvomučeníkovi, neskôr sv. Matejovi apoštolovi a neskôr sv. Matúšovi evanjelistovi.

V 16. st. postavili okolo kostola vysoký múr. Kostol má vežu a v nej gotický zvon s minuskulovým nápisom a datovaním 1514.

Fresky pochádzajú z rôznych časových období, najstaršie vznikli okolo r. 1380 a sú robené technikou fresco-secco. Na obrazoch z Pašiového cyklu vidno byzantský vplyv. Pod nimi sa nachádza maľovaný záves (lambrekýn), pod ktorým bol pri reštaurovaní nájdený malý obraz boja sv. Juraja s drakom. Kostolík sa určite oplatí vidieť.

Foto - viď Impresie Zolná

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode