Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Banská Bystrica

     Banská Bystrica     Banská BystricaMesto Banská Bystrica je jedným z najkrajšie situovaných miest na Slovensku. Leží malebne v Zvolenskej kotline obklopenej nasledovnými pohoriami: Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry a Slovenské Rudohorie. Cez mesto preteká rieka Hron, druhá najdlhšia rieka na Slovensku.

Historické udalosti:

Pôvodne slovanská roľnícko-banícka osada bola osídlená nemeckými hosťami, ktorí jednotlivo prichádzali už v 12.st., ale vo väčšej miere po tatárskom vpáde po r. 1241. V r. 1255 udelil kráľ Belo IV. z rodu Arpádovcov osade mestské práva. V r. 1494-1546 tu pôsobila Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť Ungarischer Handel, ktorú založil Jakub Fugger prezývaný bohatý a Ján Thurzo, rodák z Levoče. Táto spoločnosť patrila k najmodernejším podnikom v Európe v oblasti baníctva a obchodu s rudami. Meď z okolia Banskej Bystrice sa dopravovala do prístavov na Baltickom mori do Gdanska a Štetína a odtiaľ cez Antwerpy do Lisabonu, kde predstavovala najvýznamnejší portugalský vývozný artikel do Indie. Na trh s meďou do Benátok sa meď dostávala cez Viedenské Nové Mesto (Wiener Neustadt) a prístavy na Jadranskom mori Terst a Sejn. Slovenská meď predstavovala 40% z európskej výroby medi.

V r. 1620 v meste zasadal uhorský snem, na ktorom bol Gabriel Bethlen, sedmohradské knieža, zvolený za uhorského kráľa. Gabriel Bethlen sa však nenechal korunovať.

V r. 1776 sa mesto stáva sídlom rímsko-katolíckeho biskupstva. 29.augusta 1944 sa mesto stalo centrom Slovenského národného povstania.

V r. 2000 navštívil naše mesto korunný princ Charles a dňa 12.9.2003 na našom Námestí SNP celebroval pápež Ján Pavol II. svätú omšu.

 

Oplatí sa vidieť:

Hradný areál

- súčasťou mestského hradu je viacero budov. Určite sa oplatí vidieť zvnútra Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, nazývaný aj nemecký kostol.  Nachádza sa v ňom nádherný drevený krídlový oltár svätej Barbory z dielne Majstra Pavla z Levoče z roku 1509. Zaujímavá je aj bronzová krstiteľnica od Majstra Jodoka z r. 1475. Krúžená klenba v kaplnke svätého Jána Almužníka, jeden z najvyspelejších a najefektnejších prejavov neskorogotických klenieb v stredoslovenských banských mestách je dielom Antona Pilgrama, moravského staviteľa, ktorý viedol neskôr staviteľskú dielňu pri Štefanskom dóme. Podobná klenba sa zachovala aj vo Viedni.

- ďalšie súčasti hradného areálu - Matejov dom - dnes krásne múzeum (história mesta, gotika, cechy, významné osobnosti... ), Kostol svätého kríža, nazývaný tiež slovenský kostol, tri zachované stredoveké bašty, stará radnica a vstup do hradného areálu - barbakan s vežou.

Námestie Slovenského národného povstania

- dominantou námestia je šikmá Hodinová veža, z ktorej je pri dobrom počasí veľmi dobrý výhľad na okolité hory. Kapitulský kostol sv. Františka Xaverského postavili na prelome 17. a 18. storočia jezuiti a po zriadení banskobystrického biskupstva sa stal katedrálnym chrámom. Štvorpodlažný Thurzov dom s atikou a sgrafitovou výzdobou na fasáde kedysi vlastnil Ján Thurzo a bol jedným zo sídiel správy Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti. V dome sa nachádza "zelená miestnosť" s nástennými maľbami pravdepodobne z r. 1480, možno ju vidieť pri návšteve Stredoslovenského múzea.

Mimoriadne pekný je tzv. Benického dom s arkádovou loggiou s renesančnou štukovou výzdobou a maľbami. Zaujímavý je aj neskororenesančný arkier Ebnerovho domu - s množstvom reliéfov s postavami zo Starého zákona a rímskej antiky. Na námestí sa tiež nachádza Biskupský palác.

Dolná ulica

- nachádza sa tu dom, v ktorom bol za uhorského kráľa zvolený Gabriel Bethlen. Pozoruhodnosťou Kostola sv. Alžbety (dnes Kaplnky sv. Anny) je oltárny obraz od Jozefa Murgaša, rodáka z Tajova a vynálezcu bezdrôtovej telegrafie.

Areál Pamätníka SNP

- v areáli možno vidieť časť pôvodných kamenných hradieb okolo mesta a dve nárožné bašty, postavené do r. 1589. Okrem toho sa tu nachádza Pamätník Slovenského národného povstania, postavený pri príležitosti 25.výročia SNP, so stálou expozíciou histórie protifašistického odboja. V exteriéri je skanzen ťažkej bojovej techniky, používanej v 2. svetovej vojne a lietadlo Li-2. 

Vila Dominika Skuteckého

- Dominik Skutecký (1849-1921)sa narodil v Gajaroch pri Malackách. Akademické maliarske vzdelanie získal vo Viedni a v Mníchove. Pracoval v Benátkach, odkiaľ sa v r. 1889 presťahoval do Banskej Bystrice. Neorenesančná vila je postavená podľa návrhu Dominika Skuteckého a dnes sa v nej nachádza expozícia Stredoslovenskej galérie.

Tihániovský kaštieľ

- secesný kaštieľ, kedysi zemepanské sídlo rodu Tihányiovcov, dnes prírodovedné pracovisko a prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea, sa nachádza v mestskej časti Radvaň.

 

Vedeli ste, že:

- z Banskej Bystrice pochádza architekt Ladislav Eduard Hudec, ktorý naprojektoval v Šanghaji viacero budov - najvýznamnejšou je budova 22 poschodového Park Hotela.  Budova, postavená v štýle Art-Deco, bola do r. 1983 najvyššou budovou v Šanghaji ale aj dlhé roky najvyššou budovou v Ázii.

- z Banskej Bystrice pochádza Karol Ľudovit Libay (1814-1888), vynikajúci, svetoznámy maliar a kreslič. Študoval na Viedenskej akadémii v triede historického kreslenia ako aj v triede venovanej maľbe krajiny. V rokoch  1851- 1852 uskutočnil na objednávku rakúskeho arcivojvovodu Jána okružnú cestu po Taliansku, aby dokumentoval najkrajšie miesta. V roku 1855 cestoval ako "umelecký doprovod" jedného grófa do Egypta. V roku 1857 sa objavili vo Viedni jeho fantastické egyptské akvarely a kresby - čiastočne litografované Rudolfom Altom. Za tieto akvarelové litografie - kvôli ich presnosti a vernému zobrazeniu - získal ako prvý vtedy novovytvorenú  Humboldtovu cenu.

 

Prehliadku mesta tak, aby sa dal vidieť aj Farský kostol zvnútra, je potrebné dobre naplánovať.

Kontakt: danielamzk@gmail.com

 

Fotografie viď Impresie Banská Bystrica

 

 

 


 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode