Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Gotika - Majster Pavol z Levoče

Levoca002

Majster Pavol z Levoče - vynikajúci rezbár, sochár a autor najvyššieho dreveného  gotického krídlového oltára na svete

Je určite najznámejšou osobnosťou gotického umenia na Slovensku. Ale o jeho živote vieme málo, pretože archív v levočskej radnici  zhorel v r. 1559. O jeho živote existuje množstvo domnienok. Na základe datovaní jeho diel prípadne úradných záznamov vieme aspoň čiastočne zrekonštruovať jeho bibliografické údaje.

Nevieme, kde sa narodil ani kedy. Keď zoberieme do úvahy jeho prvé datované diela (1503-1509), ktoré sú dielom už skúseného umelca, Pavol už musel byť nielen vyučený ale mal aj skúsenosti – dá sa predpokladať, že v tom čase mohol mať okolo 25 -30 rokov. Predpokladáme teda, že sa mohol narodiť okolo r. 1475. Existuje záznam z roku 1506 priamo v Levoči, ktorý hovorí o tom, že  sochár Pavol (Pavol Schnicer) sa stal členom Bratstva Božieho Tela, členom jeho predstavenstva sa stáva v roku 1515. Ďalšie záznamy hovoria o jeho pôsobení v Levoči, v rokoch 1522-1527 sa meno Pavol Schnicer alebo Paulus Sculptor viackrát spomína v súvislosti s jeho domom v Prešove. V roku 1527 sa stal Pavol členom levočskej mestskej rady. Rôzne záznamy dokumentujú útržky z jeho života až do roku 1537. V roku 1542 sa v daňových dokladoch spomína jeho vdova. Tak možno predpokladať dátum jeho úmrtia v rokoch 1537-1542.

 

.... už čoskoro...

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode