Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Drevené sakrálne stavby

Skvostom ľudovej architektúry na Slovensku sú drevené kostoly.  Môžeme ich rozdeliť z hľadiska príslušnosti k cirkvi na západnú a východnú skupinu. Do západnej skupiny patria rímskokatolícke a evanjelické kostoly.

RÍMSKOKATOLÍCKE KOSTOLY

Najstaršie z nich pochádzajú z konca 15.st. a začiatku 16.st. Ich dispozícia vychádza z princípov gotickej a barokovej architektúry, veža je v osi stavby a steny interiéru sú maľované.

2 z týchto kostolov sa sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO:

- Rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne

 

Wooden Church, Tvrdošín

- Rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi v Hervatove

Hervartov11Slovakia80

EVANJELICKÉ ARTIKULÁRNE KOSTOLY

Po koncile v Triente v rokoch 1545-1563 (s prestávkami) odštartovala protireformácia,  predovšetkým v krajinách, kde panovali Habsburgovci. Protestantskej cirkvi boli odobrané kostoly. Rekatolizácia obyvateľstva vyvrcholila v polovici 17.st., kedy bolo protestantom odobratých 888 kostolov. 

V r. 1681 dosiahol gróf Imrich Thökoly, aby rakúsky cisár Leopold I. priznal protestantom na krajinskom sneme v Šoproni určité výsady. Podľa 25. a 26. zákonného článku šopronských artikúl sa mali vrátiť prostestantom tie kostoly, ktoré si postavili, ale len v prípade, že neboli už katolicky vysvätené. Ako náhradu za odobraté kostoly si protestanti mohli postaviť v dvoch obciach každého komitátu nový kostol, ale za nasledovných podmienok:

- musel byť postavený celý z dreva a bez použitia železných spojovacích klincov

- musel byť postavený na okraji obce, mimo mestských hraníc

- musel byť postavený v priebehu jedného roka

- nesmel mať hlavný vchod priamo z ulice

- nesmel mať vežu

Dodnes sa zachovalo 5 evanjelických artikulárnych kostolov na Slovensku, z toho 3 sa nachádzajú v Zozname svetového dedičstva UNESCO:

Kostol najsvätejšej Trojice v Kežmarku (UNESCO)

Késmárk (83)

Evanjelický kostol v Leštinách (UNESCO)

Artikularkirche Lestiny

Evanjelický kostol v Hronseku  (UNESCO) - viď Drevený artikulárny kostol Hronsek

 Hronsek

Monumentálny je aj kostol v Svätom Kríži (pôvodne v Paludzi) - oplatí sa pozrieť si ho, i keď nie je na Zozname UNESCO.

Artikularny kostol - Svaty Kriz

Ďalší drevený evanjelický kostol sa nachádza v Istebnom.

GRÉCKO-KATOLÍCKE KOSTOLY

Tvoria východnú skupinu cirkví. 3 z nich sa nachádzajú v Zozname svetového dedičstva UNESCO:

 

Chrám svätého Mikuláša v Bodružale

Bodruzal cerkov sv. Mikuláša severná strana ZeliP 1658

 

Chrám svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej

Cerkov Prenesenia ostatkov svateho Mikulasa Ruska Bystra okres Snina

 

Chrám Archanjela Michala v Ladomírovej

Ladomirova cerkov

 

 

 

 

 

 

Mapa znázorňujúca miesta, kde sa nachádzajú kostoly zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO

 
Zobraziť Drevene kostoliky UNESCO na väčšej mape

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode