Discover Slovak Highlights / Slovak experience

Fakten

Vlajka

Oficiálny názov štátu

Slovenská republika

Hlavné mesto

Bratislava (432 801 obyvateľov k 31.12.2010 - zdroj ŠÚ SR)

Počet obyvateľov

5.435.273 (stav k 31.12.2010 - zdroj ŠÚ SR)

Hustota obyvateľstva

110,8 obyvateľov/ km2 (stav k 31.12.2010 - zdroj ŠÚ SR)

Mena

Euro, výmenný kurz: www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

Člen:

OSN (od 19.1.1993); UNESCO (od 9.2.1993); WTO (od 1.1.1995); OECD (od decembra 2000); NATO (od 29.3..2004); EU (od 1.5.2004); Schengenského priestoru (od 21.12.2007); Eurozóny (od 1.1.2009) atď.

Rozloha

Celková plocha: 49 035 km2 (131. miesto na svete - www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html), z toho takmer 40% tvoria lesy.

Hranice

celková dĺžka: 1 653 km

Ukrajina (98 km), Poľsko (541 km), Česká republika (252 km), Rakúsko (107 km), Maďarsko (655 km) (zdroj MV SR)

Politický systém

Slovensko je demokratický a unitárny štát s parlamentnou demokraciou.

Zákonodarná moc Národná rada SR - sídlo v Bratislave, jednokomorový parlament , má 150 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky v priamych, demokratických voľbách. Volebný systém do národnej rady je pomerný. Predsedom parlamentu je teraz Ing. Richard Sulík.

Výkonná moc: Vláda SR  - sídlo v Bratislave, skladá sa z predsedu, podpredsedov a ministrov. Vláda sa tvorí po voľbách. Predsedu vlády              vymenováva a odvoláva prezident. Predsedkyňou vlády je teraz Prof.PhDr. Iveta Radičová

Prezident SR - sídlo v Bratislave, hlava štátu, Doc. Judr. Ivan Gašparovič, prezidenta volia občania na 5 rokov

Súdna moc:  Ústavný súd - sídlo v Košiciach, súdy

 

 

 

 

 

Kontakt

Daniela Mazáková

danielamzk@gmail.com


Banská Bystrica
974 00

+421 914 188 867

Durchsuchen

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode